Skip to main content
Tolhuispark 1 Dokkum - secretaris@granaet.nl

Algemene Voorwaarden

Scouting 'de Granaet' Dokkum
Algemene voorwaarden

Lidmaatschap en contributie
 1. Alle jeugd- en kaderleden van scouting de Granaet dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland
 2. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende lid of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Dit document dient te worden opgestuurd naar de secretaris van de groep.
 3. Het lidmaatschap opzeggen geschiedt door middel van een e-mail dit kan alleen als onderwerp 'opzegging' te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Een opzegging kan per maand. De betaling stopt in de maand opvolgend.
 4. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, welke binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid, en bij minderjarigheid zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld door de groepsraad.
 5. De betaling van de contributie kan alleen plaatsvinden middels automatische incasso.
 6. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdig vastgesteld door de groepsraad.
 7. Leden en hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen bij een verhoging van de contributie minimaal drie maanden van tevoren bericht hierover.
 8. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak
 9. Bij grove contributieachterstand kan tot sanctiemaatregelen als schorsing of royement van het desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
 10. Door inschrijving verleent het lid toestemming om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de landelijke database van scouting Nederland en in de ledenadministratie van Scouting de Granaet. Scouting de Granaet en Scouting Nederland zullen deze gegevens niet delen met derden.
Aansprakelijkheid
 1. Scouting de Granaet is niet aansprakelijk voor zoek geraakte eigendommen.
 2. Scouting de Granaet is niet aansprakelijk voor zaak- en letselschade die door de leden onderling is aangericht.
 3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. Het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Scouting de Granaet heeft geen reisverzekering. Indien er deel wordt genomen aan een kamp dient het lid hier zelf zorg voor te dragen. Via de scoutshop is het ook mogelijk om verzekeringen af te sluiten (www.scoutshop.nl).
 5. Indien de teamleider het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan scouting de Granaet hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.
Overige
 1. Bij het scoutingthema hoort een uniform. Bij inschrijving dient u deze aan te schaffen voor eigen rekening (kosten bedragen ca. €40,-) U dient zich te houden aan de uniformvoorschriften van de betreffende speltak. Het uniform bestaat alle speltakken uit een blouse en een das. Het uniform is verkrijgbaar via www.scoutshop.nl . De das is alleen verkrijgbaar bij de leiding van de betreffende speltak en wordt eenmalig kosteloos verstrekt.
 2. Er worden door de groep acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. Er wordt van u verwacht dat u en/of uw kind aan deze actie(s) een bijdrage levert om deze actie(s) tot een succes te maken.
 3. Foto's van activiteiten waar leden op staan kunnen gebruikt worden voor PR-doeleinden. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij de sitebeheerder.(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
   
Klik hier voor de pdf versie.
AVW versie: maart 2015